سورن صنعت
سورن

تعمیر و بازسازی پمپها و کمپسورها

۱_ تعمیرات انواع پمپها و کمپسورهای مختلف همراه با طراحی و ساخت قطعات spare part و همچنین تهیه و تامین قطعات

۲_ پمپهای سانتریفیوژ با سایزهای مختلف و فشار کاری مختلف

  • یک مرحله ای single
  • دو مرحله ای Double
  • چند مرحله ای

۳_ کمپرسورهای سانتریفیوژ

۴_ پمپها و کمپرسورهای رفت و برگشتی

  • پمپها و کمپرسورهای پیستونی
  • پمپها و کمپرسورهای دیافراگمی
  • پمپها و کمپرسورهای پلنجری

۵_ پمپهای تیغه ای و چرخدنده ای

فهرست مطالب