سورن صنعت
سورن

تعمیرات پکیجها و مبدلهای حرارتی

۱- خدمات رفع نشتی از خطوط تولید بدون توقف تولید

۲- تعمیر و بازسازی و ترمیم انواع پکیجهای جذبی صنعتی شامل پکیجهای هتلی و شرکتهای مختلف و ساخت و تولید قطعات مورد نیاز

۳- تعمیر انواع مبدل حرارتی:

  • مبدلهای پلیتی
  • مبدلهای تیوپ شیتی

 

۴- خدمات رفع نشتی در خطوط تولید و طراحی و ساخت کلیس و تزریق کامپوند

۵_ طراحی و ساخت کلیس مورد نیاز، ارائه انواع کامپوندهای رفع نشتی (مواد آبندی)

فهرست مطالب