سورن صنعت

هیدرولیک و پنوماتیک

برخی از توانمندی های این واحد عبارتست از:

  1. تعمیر و نصب و عیب یابی و رفع اشکال سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک ماشین آلات صنعتی و تولیدی و ارائه طرحهای پیشنهدی در زمینه اصلاح و بهینه سازی
  2. تعمرات اساسی (اورهال) دستگاهها در زمان خواب دستگاه 
  3. آموزش به پرسنل فنی در زمینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه نت
  4. تعمیر انواع پرسهای هیررولیکی و پنوماتیکی و ضربه ای
  5. تعمیر انواع ولوهای هیدرولیکی و پنوماتیکی
  6. تعمیر انواع پمپهای هیدرولیکی و هیدرو موتورها